Bälten

Budo använder bälten för att mäta graden av kunskap inom den egna stilen. Bältesfärger inom en budostil kan inte jämföras med bältesfärger i andra budostilar. Dvs har man grönt bälte i Karate så betyder detta inte att man har grönt bälte i Ju-jitsu. Åstorps jujitsuklubb använder två graderings system, Kyusystemet och Monsystemet. Vuxna graderas inom Kyusystemet och barn graderas inom Monsystemet. Utövare inom båda graderingssystemen börjar med vitt bälte.