Författare: info@astorp-jjk.se

Kallelse årsmöte lördag 2:e mars 2019

Årsmöte med Åstorps Jujitsuklubb

Lördagen den 2 mars kl. 09.30. Vita villan Åstorp.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Förslag till dagordning
 • 3 Årsmötets behöriga utlysande
 • 4 Val av presidium
  a) Val av mötesordförande
  b)Val av mötessekreterare
  c)Val av 2 st. justerare tillika rösträknare
 • 5 Verksamhetsberättelse 2018
 • 6 Verksamhetsplan 2019
 • 7 Fastställande av alkoholpolicy
 • 8 Kassörens berättelse
 • 9 Revisorns berättelse
 • 10 Beslut om ansvarsfrihet
 • 11 Val enligt bilaga
 • 12 Övriga frågor
 • 13 Mötets avslutande

OBS! Anmälan krävs.

Ladda ner fullständiga kallelser här:

Kallelse Årsmöte Åstorps Jujitsuklubb samt konstituerande styrelsemöte.