Japansk ordlista

1 = ichi
2 = ni
3 = san
4 = shi (yon)
5 = go
6 = roku
7 = shichi
8 = hatchi
9 = kyu
10 = ju
11 = ju-ichi
20 = ni-ju
21 = ni-ju-ichi
30 = san-ju

A
age uppåt
ago haka
ai vara ett med, harmonisera med
aikido den universella kraftens väg
arigato tack
ashi ben, fot: steg
ashi waza fotkastteknik
ashikubi vrist
atama huvud
atemi slag mot kroppen (distraktion)
atemi waza distraktionstekniker
ayumi gång

B
-barai svep (se harai)
bo trästav
bokken träsvärd (se bokuto)
bokuto träsvärd (se bokken)
bu jutsu stridskonster, kampkonster
budo kampens väg
budoka utövare av kampens väg
bujin krigsman
buki vapen
bushi krigare
bushido krigarens väg
butsu buddha, buddhism

C
chu mitten
chudan mitten, mittre
chugaeri volt, voltfall
chui tävlingsuttryck - varning
chusen tävlingsuttryck - genom lottning
chusoku fotens trampdyna

D
-dachi ställning (se tachi)
dai stor; nummer, ordningstal
daikatana det långa svärdet
dan steg, (mästar)grad
de gå framåt, föra framåt
do väg; bålen
dojo träningslokal, plats där man utövar do
dojo kun dojoetikett, dojoprincip
domo tack
domo arigato tack så mycket
-dori grepp (se tori)
dozo var så god

E
empi armbåge
eri krage

F
fudo stabil; orörlig
fumikomi stampa framåt; kliva in mot
fusen gachi tävlingsuttryck - vinst genom walk over

G
-gaeshi vändning (se kaeshi)
-gake krok, hake (se kake)
-gamae ställning, hållning (se kamae)
ganmen ansikte
-garami flätning (se karami)
-gari svepande rörelse, skärning
-gatame fasthållning (se katame)
gatana samurajsvärd (se katana)
gedan nedre
-geiko övning, träning (se keiko)
-geri spark (se keri)
gi träningsdräkt
go hård; fem (5)
-goshi höft (se koshi)
goshin självförsvar, självskydd
-guruma hjul, cirkel, vagn (se kuruma)
gyaku spegelvänd

H
hachi åtta (8)
hadaka direkt, bart, naket
hai ja
haito handens tumsida
hajime börja, starta
hakama lång byxkjol
hane vinge; fjäder
hansoku tävlingsuttryck - regelöverträdelse
hansoku make tävlingsuttryck - diskvalificering
hantei tävlingsuttryck - domslut
hara nedre delen av buken, kroppens centrum
harai svep (se -barai)
hidari vänster
hiji armbåge
hiki drag
hikiwake tävlingsuttryck - oavgjort
hineri vridning
hishigi brytning, bändning
hiza knä
ho riktning
hon ursprung; grund, bas
honbu högkvarter

I
iaido svärdets väg, konsten att dra svärdet
ichi en, ett (1)
iie nej
ippon ett; full poäng
iri ingång
irimi inåtgående rörelse mot kroppen

J
jigo- självförsvars-
jigo waza självförsvarsteknik
-jime strypning (se shime); låsning
jiyu fri
jiyu kumite fri fight
jo trästav, ca 130 cm lång
jodan övre
jodo stavens väg
ju mjuk, smidig (se yawara); tio (10)
ju jutsu mjuk teknik (ju jitsu, jiu jitsu)
ju jutsuka ju jutsuutövare
judo den mjuka vägen
juji kors
jutsu metod, teknik; konst

K
kaeshi vändning (se -gaeshi)
kaeshi waza motkast, kontringsteknik
kai sällskap, klubb, förening (se kwai)
kaiten rotation, vända runt, rulla
kakari geiko försvar mot flera motståndare
kakato häl
kake krok; hake (se -gake)
kamae ställning, hållning (se -gamae)
kansetsu led
kansetsu waza teknik mot led
kanuki tvärs
kara tom
karami flätning (se -garami)
karate tom hand
karate do den tomma handens väg
kata fastställd övningsform; skuldra, axel
katame fasthållning (se -gatame)
katame waza fasthållningsteknik
katana samurajsvärd (se -gatana)
keage snärtande, hög spark
keiko övning, träning (se -geiko)
keikoku tävlingsuttryck - varning
kekomi stampspark
ken svärd; knoge
ken jutsu svärdsteknik
kendo svärdets väg
kenpo (kempo) asiatisk kampkonst (kin. Chuan fa = boxning)
keri spark (se -geri)
kesa buddhistiskt klädesplagg
ki inre kraft, universella naturkraften; trä
kiai skrik (för att få ut ki)
kiba rida
kihon grundträning
kihon waza grundteknik
kiken gachi tävlingsuttryck - vinst på grund av att motståndaren ger upp
kime fokusering
kimono japanskt klädesplagg
kin ljumske
kiritsu discipling
kizami hacka, karva, tälja
ko liten; gammal
kobudo gamla stridskonster
kodokan judons huvuddojo
koshi höft (se -goshi)
koshi waza höftkastteknik
kote handled
ku nio (9) (se kyu)
kubi hals, nacke
kumi ta, greppa; växla
kumite teknikväxling, handsparring; tävling
kuruma hjul, cirkel, vagn (se -guruma)
kutsu sko
kuzure variant
kuzushi balansbrytning
kwai sällskap, klubb, förening (se kai)
kyu elevgrad klass; båge; nio (9) (se ku)
kyudo japanskt bågskytte

M
mae fram sida, front
maitta jag ger upp
make förlust
makikomi intillvridning; rullande kast
makiwara träningsredskap för slag och spark
matte! bryt! vänta!
mawashi rund, sväng
mawate vänd
me öga
migi höger
mokuso meditation
morote med båda händerna, dubbel
mudansha elev under svartbältesnivå
mune bröst

N
nagashi flytande
nage kast; tori i aikido
nage waza kastteknik
naginata japansk stridslie
nana sju (7) (se shichi)
ne nere på mattan, - marken; liggande
ne waza markteknik
neko katt
ni två (2)
nige frigöring

O
o stor
obi bälte
oi förfölja
okuri par, två
omote framsida
osae vikt, tryck; hålla fast
osaekomi fasthållning
osaekomi waza fasthållningsteknik
otagai ni rei buga mot varandra
otoshi nedfällning, nedtrappning

R
randori fri övning
rei hälsa, buga
ren sammanhängande
renraku koppling; led; koordination
renraku waza kombinationstekniker
roku sex (6)
ryu stil, skola, metod

S
sabaki flytta undan
sai parervapen mot svärd
san tre (3)
sanshin skärpt sinne
sasae stöd, upprätthållning
seiken knytnäve
seishin sinne, själ
seiza sitt korrekt
senpai (sempai) överordnad, senior, avancerad elev
sensei instruktör, mästare
seoi ta upp på ryggen
shi fyra (4) (se yon)
shiai tävling; pröva varandra
shichi sju (7)
shido tävlingsuttryck - varning; instruktion
shihan överhuvud, mästare
shiho i fyra riktningar
shikko förflyttning på knäna
shiko spridd; sittande
shime strypning; lås (se -jime)
shime waza strypteknik
shin hjärta, själ
shinai bambusvärd för kendo
shinpan (shimpan) domare
shizen naturlig, normal
shizentai normal kropp (normal ställning)
shomen framsida, front
shuto handkanten, knivhand
sode ärm
soku fot
sokuto fotens yttre kant
sonomama tävlingsuttryck - rör er inte!
soremade tävlingsuttryck - slut
soto yttre, utsidan
sukui ösa upp
sumi hörn
sumo japansk brottning
sutemi självuppoffring, överge kroppen
sutemi waza offerkastteknik

T
tachi svärd, stående, ställning (se -dachi)
tachi waza ställningar
tai kropp
taisabaki kroppsförflyttningar
taisabaki waza kroppsförflyttningsteknik
tanen ensam presentation
tani dal
tanto kniv, dolk
tatami träningsmatta
tate vertikal
te hand, arm
tekubi handled
tenchi himmel och jord, världsalltet
to svärd; tio (10); och
tobi hopp
toketa tävlingsuttryck - slut på fasthållning; flykt
tomoe hjul; båge; vändning
tonfa japanskt jordbruksredskap, kan även användas som vapen
tori grepp (se -dori); den som utför tekniken/greppar
tski, tsuki slag, hugg; månen
tsuri dra, liknande fiskande rörelse; byta

U
uchi insida; hugg, snärtslag
uchikomi ingång till kast
ude arm
ugoki i rörelse
uke angripare, mottagare; blockering
uke waza blockeringsteknik
ukemi ta emot kroppen, fall
ukemi waza fallteknik
uki drivande, flygande
ura motsatt, baksida
uraken knytnävens baksida
ushiro baksida

W
wakare separation
waki sida
wakizashi det kortare svärdet
waza teknik; arbete; grepp
waza ari tävlinguttryck - halv poäng

Y
yakusoku förvarning, löfte
yakusoku geiko övning med förvarning (ex kast varannan gång)
yame sluta
yawara gammalt namn på ju jutsu (se ju)
yoi förberedelse; var beredd!
yokatta? OK? har ni förstått?
yoko sida, tvärs
yon fyra (4) (se shi)
yubi fingrar
yudansha dangradsbärare
yusei gachi tävlingsuttryck - arbetsseger

Z
zarei buga sittande
zazen meditation
zen framåt; helhet, allt, total, fullständig; meditation
zori tofflor

Sammanställt av: Kalle Andersson

Hösterminen 2018
Terminsstart 21 augusti

Barn Grund
Vitt – Orange
Tisdagar & Torsdagar 17:30 – 18:30

Barn Avancerad
Grönt och uppåt
Tisdagar & Torsdagar 18:30 – 19:30

Vuxna
Tisdagar & Torsdagar 19:30 – 20:30

Gradering Hösterminen 2018
För att graderas krävs att man ha tränat minst 15 träningstillfällen under höstterminen och 20 träningstillfällen under vårterminen.
Barn: Torsdag den 29 nov kl 17.30
Vuxna: Tisdag den 4 dec kl 18.30

Avslutning Hösterminen 2018
Torsdag den 6:e dec kl 18:00. Utdelning av diplom och bälte för nygraderade. Klubben bjuder på förtäring. Plats: Cafeterian sidan om träningslokalen.

Terminsstart våren 2019
Tisdag den 8 januari. Tider som ovan om inget annat anges.

Dojo (Träningslokal)
Fritiden, västra vägen 1
Åstorp

Kontakta oss: , 042-556 37
HTML och innehåll: Jonas Lundh