Bälten

Budo använder bälten för att mäta graden av kunskap inom den egna stilen. Bältesfärger inom en budostil kan inte jämföras med bältesfärger i andra budostilar. Dvs har man grönt bälte i Karate så betyder detta inte att man har grönt bälte i Ju-jitsu. Åstorps jujitsuklubb använder två graderings system, Kyusystemet och Monsystemet. Vuxna graderas inom Kyosystemet och barn graderas inom Monsystemet. Utövare inom båda graderingssystemen börjar med vitt bälte.

Bälten Kyosystemet (Vuxna)

BenämningGradBälte
Vitt6:e Kyu
Gult5:e Kyu
Oranget4:e Kyu
Grönt3:e Kyu
Blått2:e Kyu
Brunt1:e Kyu
Svart1 Dan

Bälten Monsystemet (Barn)

BenämningGradBälte
Vitt6:e Mon
Gult5:e Mon
Oranget4:e Mon
Grönt3:e Mon
Blått2:e Mon
Brunt1:e Mon

Hösterminen 2018
Terminsstart 21 augusti

Barn Grund
Vitt – Orange
Tisdagar & Torsdagar 17:30 – 18:30

Barn Avancerad
Grönt och uppåt
Tisdagar & Torsdagar 18:30 – 19:30

Vuxna
Tisdagar & Torsdagar 19:30 – 20:30

Gradering Hösterminen 2018
För att graderas krävs att man ha tränat minst 15 träningstillfällen under höstterminen och 20 träningstillfällen under vårterminen.
Barn: Torsdag den 29 nov kl 17.30
Vuxna: Tisdag den 4 dec kl 18.30

Avslutning Hösterminen 2018
Torsdag den 6:e dec kl 18:00. Utdelning av diplom och bälte för nygraderade. Klubben bjuder på förtäring. Plats: Cafeterian sidan om träningslokalen.

Terminsstart våren 2019
Tisdag den 8 januari. Tider som ovan om inget annat anges.

Dojo (Träningslokal)
Fritiden, västra vägen 1
Åstorp

Kontakta oss: , 042-556 37
HTML och innehåll: Jonas Lundh